• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Canvis en les mesures sanitàries per als vaixells de passatge tipus creuer
Canvis en les mesures sanitàries per als vaixells de passatge tipus creuer


La Resolució de 27 de maig, de la Direcció General de la Marina Mercant, publicada al BOE número 128, de 29 de maig, estableix mesures sanitàries que garanteixin l'activitat dels vaixells de passatge tipus creuer que realitzin viatges internacionals quan entrin en els ports espanyols, per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

31/05/2021

Els vaixells de passatge de tipus creuer que realitzin viatges internacionals i naveguin per aigües de la mar territorial a fi d'entrar en els ports espanyols oberts a la navegació internacional compliran amb les condicions recollides en el document de «Mesures sanitàries per al restabliment dels creuers internacionals» del Ministeri de Sanitat.

El document es publicarà en el portal web del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través de l’enllaç inferior.

La resolució produirà efectes el 7 de juny de 2021, després de la seva publicació al BOE, i fins a la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, d'acord amb l'article 2.3 del Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, o fins que existeixin circumstàncies que justifiquin una nova resolució que modifiqui o deixi sense efectes la present.

La resolució deixa sense efectes la Resolució de 23 de juny de 2020, de la Direcció General de la Marina Mercant, per la qual s'estableixen mesures restrictives als vaixells de passatge tipus creuer, per afrontar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
Web del ministeri
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC