• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroguen i modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
Es prorroguen i modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya


Resolució SLT/1934/2021, de 18 de juny, publicada al DOGC número 8439, de 19 de juny

21/06/2021

La resolució deixa sense efectes la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19, modificada per la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost, i permet la reobertura dels establiments i locals que desenvolupen activitats recreatives musicals que aquella resolució havia tancat, englobats en el concepte de l'oci nocturn, subjecta a determinades condicions. D'entre aquestes, assenyalem la limitació en els espais interiors de l'aforament al 50% de l'autoritzat, l'establiment d'un registre d'accessos amb finalitat de control de la traçabilitat de contactes, la disposició de clients en grups de fins a sis persones en espais interiors i fins a deu persones en l'exterior, la distància entre grups d'1,50 metres, l'ús de la mascareta en el ball i el règim horari, que és l'horari general establert normativament per a cada tipologia d'activitat, amb una hora límit de tancament a les 03.30 hores. La represa d'activitat d'aquest sector econòmic culmina la incorporació de tots els sectors d'activitat en el procés de desescalada que ha de permetre avançar progressivament i de manera gradual en la recuperació econòmica i social.

D'altra banda, la resolució prorroga gran part de les mesures establertes a la Resolució SLT/1840/2021, d'11 de juny, si bé continua el procés de desescalada, en línia amb la situació epidemiològica i assistencial actual i la progressió de la cobertura de vacunació poblacional. En aquest sentit:

En el sector de l'hostaleria i la restauració, es permet que a les terrasses el nombre màxim de comensals passi a deu persones, es manté la limitació de sis persones per a espais interiors i la distància entre taules o agrupacions de taules establerta passa de 2 metres a 1,50 metres.

Els salons de jocs, casinos i sales de bingo augmenten l'horari d'obertura fins a la 01.00 hores.

• Pel que fa a les normes de celebració d'assemblees d'entitats, es manté la limitació de l'aforament si bé s'incrementa el nombre màxim de persones que poden concentrar (fins a 1.000 o 3.000 persones, en funció de les condicions de ventilació).

• En les activitats formatives o educatives no reglades i d'esport escolar, del lleure educatiu i inclusiu, i cíviques i comunitàries grupals s'elimina la restricció que limitava la seva organització a mantenir grups de fins a deu persones com a màxim.

• També en les instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats que no disposen de ventilació reforçada s'elimina la limitació de les deu persones per a les activitats grupals i s'estableix una limitació de l'aforament del 50% de l'autoritzat.

• En els equipaments cívics es revisen les condicions de ventilació. Una modificació tècnica que inclou la Resolució és la revisió de l'annex 1, relatiu a les condicions de ventilació reforçada, per tal d'adequar els cabals d'aire establerts a les temperatures d'estiu, tenint en compte la capacitat dels aparells, amb l'objectiu de conciliar la protecció de la salut i el confort tèrmic.

• En l'àmbit del transport públic s'elimina, per obsoleta, la previsió que per normativa local es pugui reduir l'oferta de serveis per adequar-la a la demanda en taxis i vehicles de lloguer amb conductor.

La durada de les mesures s'estableix fins a les 00.00 hores del dia 5 de juliol de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.

Aquesta resolució entra en vigor el dia 21 de juny de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC