• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Publicat l'Anuari del Bon Govern i de la Qualitat de la Regulació 2020
Publicat l'Anuari del Bon Govern i de la Qualitat de la Regulació 2020


L'Anuari és una publicació anual de la Fundació Democràcia i Govern Local que compta amb la col·laboració de la Federació de Municipis de Catalunya i el suport de la Comissió Nacional del Mercat i de la Competència, i que analitza cada any, mitjançant participació de reconeguts experts de diferents disciplines (dret, economia, gestió pública, ciència política…), les principals qüestions relacionades amb el bon govern i la bona administració. Aquest volum es dedica en bona part, encara que no únicament, a un dels temes centrals de la bona governança, el bon govern, la bona administració i la qualitat de l'Estat de dret, com és la protecció als alertadors o denunciants d'il·legalitats

12/07/2021

L'Anuari, del qual els directors són Juli Ponce Solé i Manuel Villoria Mendieta, es prepara amb la celebració prèvia d'un Living Lab, és a dir una metodologia per innovar en reptes socials en col·laboració i per compartir informació i experiències. Aquest mètode aporta contextos més creatius, amb horitzontalitat i empatia; més representatius, perquè la comunitat que hi participa (que va més enllà de la purament acadèmica) s'articula en funció del repte a resoldre, i que busca l'experimentació i la co-creació.

En l'Anuari s'aborden temes com la qualitat de la regulació, la protecció dels denunciants o alertadors (whistleblowers), l'impacte de les ciències conductuals en la gestió pública, els conflictes d'interessos, els codis ètics o de conducta, la intel·ligència artificial, la prevenció de la corrupció, l'avaluació de les polítiques públiques o el paper dels lobbies, entre altres. Aquests temes són tractats des d'una perspectiva acadèmica i de gestió pràctica, amb anàlisi de documents rellevants nacionals i internacionals i elaboració de models d'instruments de gestió que puguin ser útils, amb especial atenció a l'àmbit local.

Aquest volum en concret compta amb contribucions, entre d’altres, del professor Tomás-Ramón Fernández Rodríguez ("El dret a una bona administració: una nova mirada a l’Administració i al dret administratiu"), o del professor José Luis Piñar Mañas ("La transposició de la Directiva relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del dret de la Unió").

En obert, pot consultar-se en línia el resum executiu amb conclusions i recomanacions (català i castellà), la presentació de l’Anuari del Bon Govern i de la Qualitat de la Regulació i l’Estudi introductori a l’edició de 2020 (vegeu l’enllaç inferior).

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC