• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020


En compliment de l'article 2 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, el CTESC elabora, dins el primer semestre de cada any, una memòria en què es reflecteixen les seves consideracions respecte a la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya, i una reflexió sobre la possible evolució d'aquesta situació

19/07/2021

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) va presentar el passat 1 de juliol la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020, un document que elabora dins el primer semestre de cada any i en el qual es reflecteixen les seves consideracions i recomanacions respecte a la situació socioeconòmica i laboral.
Relacionats:

/ DOCUMENTS
Memoria-CTESC.pdf


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC