• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es modifiquen els productes sanitaris per a diagnòstic «in vitro» a fi de regular la venda al públic i la publicitat dels productes d'autodiagnòstic de la COVID-19
Es modifiquen els productes sanitaris per a diagnòstic «in vitro» a fi de regular la venda al públic i la publicitat dels productes d'autodiagnòstic de la COVID-19


Reial Decret 588/2021, de 20 de juliol, publicat al BOE número 173, de 21 de juliol de 2021

21/07/2021

Actualment existeixen en el mercat proves ràpides d'antigen d'ús professional que ja s'estan utilitzant. No obstant això, han començat a comercialitzar-se a Europa proves ràpides d'antigen d'autodiagnòstic. La disponibilitat d'aquests productes permetrà a la població general la realització de les proves sense la intervenció d'un professional sanitari, la qual cosa d'una banda reduirà en certa manera la pressió assistencial dels centres sanitaris i permetrà la identificació ràpida de sospites de casos positius. Existeixen igualment en el mercat altre tipus de proves ràpides d'autodiagnòstic, en aquest cas d'anticossos, que, encara que no serveixen per a la detecció d'infecció activa, exceptuar-los de la prescripció, contribuirà igualment a reduir la pressió assistencial del Sistema Nacional de Salut.

El present reial decret adopta un conjunt de mesures de caràcter urgent dirigides a la protecció de la salut pública. La situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 fa necessari augmentar la capacitat diagnòstica del Sistema Nacional de Salut, a fi d'identificar de manera ràpida sospites de casos positius de SARS-CoV-2, per prendre les mesures adequades i així controlar eficaçment la progressió de la pandèmia i al mateix temps atendre els afectats per la pandèmia i ajudar a la seva recuperació.

És per això que resulta necessari establir mesures extraordinàries amb la finalitat de facilitar l'accés a la realització de proves d'autodiagnòstic de la COVID-19 i, tenint en compte que l'exigència de prescripció per a la venda al públic d'aquests productes constituiria una important barrera per al seu ús, és convenient incloure'ls entre els productes d'autodiagnòstic exceptuats de la necessitat de prescripció per a la seva adquisició en farmàcies. Igualment, per afavorir el coneixement de l'existència d'aquesta prova, és convenient permetre la realització de publicitat dirigida al públic. Per a això cal modificar el Reial Decret 1662/2000, de 29 de setembre, la qual cosa s'efectua mitjançant aquesta disposició.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC