• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
El Seminari de Relacions Col·lectives de l'FMC enceta una nova edició el dimarts 28 de setembre de 2021
El Seminari de Relacions Col·lectives de l'FMC enceta una nova edició el dimarts 28 de setembre de 2021


L’edició 2021 d'aquest Seminari, que organitza la Federació de Municipis de Catalunya els dies 28 de setembre, 26 d’octubre, 23 novembre i 21 de desembre de 2021, ve forçosament condicionada per l’aprovació de les mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, així com per la persistència de la crisi sanitària que dona lloc a la producció de noves formes d’organització del treball, les quals generen dinàmiques inèdites en la relacions laborals del sector públic

29/07/2021

El Real Decret-llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i les noves formes de prevenció i control de la precarietat, que han estat avançades pels nostres tribunals, serà objecte d’una primera sessió que inaugurarà el professor Miguel Sánchez Morón, amb una ponència que portarà per títol "Les mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública”. Aquesta intervenció vindrà acompanyada per una aportació del professor Ignasi Beltran de Heredia sobre "L’última jurisprudència social sobre prevenció i control de la temporalitat del personal laboral de les administracions públiques”, que tindrà el seu contrapunt en l’aportació de la professora Josefa Cantero sobre "L’última jurisprudència contenciosa sobre prevenció i control de la temporalitat del personal funcionari de les administracions públiques”.
 
Les modalitats i les tècniques de selecció que convindrà emprar per abordar l’estabilització del personal no permanent en les administracions públiques ens seguiran preocupant en d’altres sessions que tindran com a protagonistes Mikel Gorriti, que ens explicarà "El canvi en matèria de selecció a les administracions locals”, i el professor Federico Castillo-Blanco, que abordarà "El tractament jurídic de les tècniques de selecció de personal”.
 
El treball a distància que s’ha generalitzat en la seva formal parcial en la majoria de les nostres administracions locals tornarà a tenir presència en el Seminari amb les aportacions del professor Xavier Solà sobre "Els drets dels representants a utilitzar els instruments de comunicació digital de les administracions públiques” i de la professora Carolina Gala sobre "Teletreball i accident de treball”.
 
També resulta fonamental l’entrada en vigor a finals d’aquest any de la denominada directiva dels alertadors, que a hores d’ara no ha estat objecte de transposició a casa nostra, més enllà d’alguna iniciativa pròpia de determinades comunitats autònomes. D’aquí que hàgim optat per demanar al professor José María Pérez Monguió una ponència sobre "L’entrada en vigor de la Directiva dels alertadors i el seu efecte directe sobre les entitats locals” i, en línia de continuïtat amb els temes d’integritat pública, una participació del professor Agustí Cerrillo sobre un text que ha estat pràcticament ignorat per les nostres administracions públiques com és "La proposta de codi ètic del servei públic de Catalunya i la seva projecció sobre les entitats locals”.
 
En el capítol de novetats tindrem amb nosaltres el professor Rafael Jiménez Asensio,  que ens exposarà com ha quedat "El règim jurídic del personal directiu després de la reforma de l’article 306 de la LMRLC i el seu impacte sobre els directius eventuals”; el professor Josep Mir,  amb una intervenció sobre "El dret a conèixer informació dels representants dels empleats públics” i  la professora Pilar Rivas, amb un tema apassionant com és el referit a "Els algoritmes i la gestió del treball en les organitzacions estructurades pel principi d’igualtat i mèrit”.
 
Esperem que el programa que presentem sigui del vostre interès i que, una vegada més, us animeu a participar en aquesta 23a edició del Seminari de Relacions Col·lectives que plantegem en una forma presencial, encara que posarem a l’abast de les persones inscrites tots els mitjans que siguin necessaris per al seu adequat seguiment si finalment la situació sanitària ens obliga a la seva realització a distància.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa i inscripcions


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC