• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
L'FMC explica com ha de ser el tractament de les dades personals a l'Administració Local
L'FMC explica com ha de ser el tractament de les dades personals a l'Administració Local


Les entitats han de garantir i acreditar que el tractament de dades es realitza en els termes de la normativa vigent de protecció de dades i que s'adopten les mesures més adequades per garantir els drets i les llibertats de les persones de qui tracta les dades; si be en ponderació amb el deure de transparència que han de complir aquest tipus d’ entitats
És per això que l'FMC ha programat una acció formativa per als dies 15, 19, 21, 26 i 28 d’octubre adreçada a responsables de tractament de dades i, en general, treballadores i treballadores de les entitats locals que necessitin tenir coneixement de protecció de dades i de la seva vinculació amb la transparència per complir la normativa


04/10/2021

Les entitats locals, en la seva tasca d’atenció a l’usuari dels serveis públics, també intervenen en la garantia del dret a la protecció de les dades personals d’aquests usuaris en la seva condició de responsables del tractament de les dades afectades.

Aquest nou principi denominat "responsabilitat proactiva” requereix que l’entitat analitzi quines dades tracta i amb quines finalitats ho fa. A partir d’aquest coneixement previ, ha de poder valorar el risc que pot generar aquest tractament i, d’acord amb aquesta valoració, adoptar les mesures de seguretat pertinents per protegir la dada personal i garantir la seva confidencialitat. Un dels supòsits que cal analitzar prèviament pels riscos que pot comportar és el tractament de dades de col·lectius vulnerables.

Per tant, és necessari que l'entitat sigui responsable i proactiva davant de tots els tractaments de dades personals que dugui a terme i faci partícips als seus treballadors, inclosos als responsables dels arxius, de la seva importància i del compliment per part d’aquests de la normativa indicada.

D’aquesta forma, l'entitat com a responsable del tractament s’ha de basar en el principi d’informació i formació, segons el qual, una de les claus per garantir la protecció de les dades personals en l’ entorn públic és informar i formar als treballadors que participen en el tractament de les dades en l’ àmbit públic, si be en ponderació amb el deure de transparència indicat anteriorment.

 

En aquest sentit, al curs tractarem el dret a la protecció de dades i les dades personals; els agents que intervenen en el seu tractament: la legitimació per al tractament de dades personals; els drets dels interessats i interessades en matèria de protecció de dades; i les mesures de protecció de les dades personals.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC