• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Com elaborar un pla de mesures antifrau i com els ajuntaments l'han d'aplicar?
(NOVA DATA: 20 de gener
Com elaborar un pla de mesures antifrau i com els ajuntaments l'han d'aplicar?
(NOVA DATA: 20 de gener


Saber com ha de ser la seva aplicació, el marc normatiu i el seu abast és l'objectiu que ens proposem amb la Jornada sobre 'Plans de mesures antifrau i la seva aplicació al nivell local de govern: marc normatiu i abast' que organitzem la Federació de Municipis de Catalunya, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, el 20 de gener, en format híbrid

02/12/2021

A conseqüència de la posada en marxa del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i el marc normatiu de la Unió Europea i l'ordenament jurídic intern espanyol, els ens locals catalans que gestionin fons europeus vinculats al PRTR tenen l'obligació de disposar d'un Pla de mesures antifrau a fi de reforçar els mecanismes de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.

Aquesta sessió formativa té per objecte emmarcar l’obligació d'elaborar plans antifrau dins de les exigències del Dret de la Unió Europea, així com del marc normatiu bàsic vigent en el Dret estatal. Desenvoluparà una anàlisi conceptual bàsica del problema a través d'una sèrie d'idees força que han d'actuar com a principis-eix i regir la confecció dels Plans de mesures antifrau. Així mateix, segons el marc normatiu en vigor, s’exposarà a grans trets l'abast que han de tenir aquests plans, segons les característiques específiques de cada govern local, i partint de la base que els Plans de mesures antifrau, excepte en aquells continguts que són de preceptiva incorporació, tenen un contingut altament dispositiu perquè la normativa reglamentària aprovada es configura com una espècie d'estàndard mínim, que pot ser superat pels ens locals en el disseny que finalment estableixin del mecanisme de prevenció, detecció i correcció del frau en la gestió de fons europeus.

La jornada està adreçada a responsables polítics i directius locals; funcionaris amb habilitació nacional; personal tècnic que desenvolupi funcions potencialment afectades amb la gestió de fons europeus; personal tècnic encarregat de dissenyar o desenvolupar el pla de mesures antifrau o la política d'integritat de l'entitat; personal directiu i tècnic d'entitats del sector públic local afectades potencialment per l'execució de fons europeus. El docent que la impartirà és Rafael Jiménez Asensio, consultor de les administracions públiques i catedràtic acreditat de Dret Constitucional.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa i inscripcions


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC