• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
ACUSTICAT 2022
ACUSTICAT 2022


Esdeveniment de referència del sector acústic a nivell de Catalunya. Se celebrarà presencial a Granollers el 25 i 26 d'abril de 2022

15/12/2021

Orientat a les solucions tecnològiques, intangibles i socials. Multitemàtic i multisectorial.
Convida a la reflexió i/o debat de reptes i dilemes.
Reptes: Són problemes o situacions en l’àmbit de la qualitat acústica on preval una interpretació tècnica.
Dilemes: Són problemes o situacions en l’àmbit de la qualitat acústica que requereixen d’una valoració ètica per part del tècnic/gestor implicat de la instal·lació, situació, etc. On la normativa no determina de forma objectiva com actuar.
Activitats: Demos professionals, espai taller, taules rodones i més.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC