• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Ajudes per a les comunitats autònomes per el finançament d'actuacions d'inversió per part d'entitats locals
Ajudes per a les comunitats autònomes per el finançament d'actuacions d'inversió per part d'entitats locals


Resolució de 23 de desembre, publicada al BOE número 312, de 29 de desembre

29/12/2021

La resolució fixa els criteris de distribució, així com el repartiment resultant per a les comunitats autònomes, del crèdit destinat al finançament d'actuacions d'inversió per part d'entitats locals en el marc del Component 14 Inversió 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

D’acord de la Conferència Sectorial de Turisme pel qual es fixen els criteris de distribució, així com el repartiment resultant per a les comunitats autònomes, del crèdit destinat al finançament d'actuacions d'inversió per part d'entitats locals en el marc del Component 14 Inversió 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per un import total de 615.000.000 d'euros per a l'exercici 2021.

En el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), i com a part del Component 14, s'ha inclòs la línia d'inversió de Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat, que inclou el Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destins com a submesura 2 de la inversió 1 (C14.I1), com a mecanisme d'actuació cooperada entre els tres nivells de l'Administració. Aquest programa finança projectes els crèdits dels quals seran objecte de territorialització. A més, amb base en l'Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destins, fixa les condicions de participació de les comunitats autònomes i les entitats locals, els àmbits d'aplicació, els llindars mínims d'inversió, el procediment de presentació de les propostes i les regles per a la seva aprovació, execució i justificació. D'aquesta manera, d'acord amb el Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destí, les comunitats autònomes presenten els diferents Plans Territorials de Sostenibilitat Turística en Destins (d'ara endavant, Plans Territorials). Els Plans Territorials s'elaboren mitjançant un procés participatiu i de col·laboració entre les tres administracions públiques competents i els diferents actors públics i privats de l'ecosistema turístic del destí.

L'execució dels crèdits consignats per a les línies d'inversió citades està subjecta al que s'estableix en l'article 86 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, que regula els crèdits gestionats per les comunitats autònomes. No obstant això, atès que les línies d'inversió ressenyades anteriorment seran finançades amb càrrec al PRTR, els seran aplicable les especialitats previstes en l'article 44 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El Programa Extraordinari de Sostenibilitat Turística en Destins 2021-2023 es finança amb càrrec al pressupost adjudicat a la submesura 2 de la inversió 1 del Pla de Modernització i Competitivitat del Sector Turístic, component 14 del PRTR. L'import total dels crèdits a distribuir en 2021 ascendeix a 615.000.000 d'euros, i es realitzarà per part de la Secretaria d'Estat de Turisme amb càrrec a l'aplicació pressupostària 20.50.04.430A.758 i crèdit del servei 50 «Mecanisme de Recuperació i Resiliència» del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme per a l'exercici pressupostari 2021.

L'objectiu perseguit per la present distribució territorial de crèdits relatius a la línia d'inversió C14.I1 és implementar actuacions d'impuls de la sostenibilitat turística contemplades en la submesura 2: Els Plans de Sostenibilitat Turística en Destins, en el seu triple vessant: Mediambiental, socioeconòmica i territorial, a fi de beneficiar a les destinacions turístiques, als agents socials i als operadors privats del sector.

S’ha acordat que a Catalunya li corresponguin 69,87 milions d’euros, repartits entre els projecte de les entitats locals següents:

P.T.CATALUÑA2021.

69,87

PSTD CONSORCIO VÍAS VERDES DE GIRONA.

CONSORCIO VÍAS VERDES DE GIRONA.

3.500.000,00

PSTD CONSELL COMARCAL LA GARROTXA.

CONSELL COMARCAL LA GARROTXA.

3.500.000,00

PSTD AYUNTAMIENTO DE ROSES.

AYUNTAMIENTO DE ROSES.

3.000.000,00

PSTD AYUNTAMIENTO DE GIRONA.

AYUNTAMIENTO DE GIRONA.

3.499.721,10

PSTD DE LLORET DE MAR.

AYUNTAMIENTO DE LLORET DEL MAR.

5.993.223,71

PSTD DEL RIPOLLÈS.

CONSELL COMARCAL EL RIPOLLÈS.

3.500.000,00

PSTD LA COSTA BRAVA CREATIVA.

AYUNTAMIENTO DE SANT FELIU DE GUÍXOLS.

3.500.000,00

EXTENSIÓN DE LA VÍA VERDE EN PN DEL DELTA DE L’EBRE.

DIPUTACIÓN DE TARRAGONA.

5.000.000,00

PSTD DE AMPOSTA.

AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA.

2.000.000,00

PSTD DE SALOU.

AYUNTAMIENTO DE SALOU.

6.000.000,00

PSTD RÓTULA DELTA.

AYUNTAMIENTO DE SANT CARLES DE LA RÀPITA.

2.000.000,00

PSTD VICA-SECA DESTINO SOSTENIBLE-CAL-LIPOLIS NEXT GENERATION.

AYUNTAMIENTO DE VILA-SECA.

5.000.000,00

PSTDDESTINO DEL CAMINO IGNACIANO.

AYUNTAMIENTO DE MANRESA.

2.500.000,00

PSTD: REORDENACIÓN DEL FRENTE MARÍTIMO Y PLAYAS INTELIGENTES.

AYUNTAMIENTO DE SANTA SUSANNA.

5.000.000,00

PSTD UNA NUEVA MIRADA AL LLOBREGAT, EL RÍO MAS TRABAJADOR DEL MUNDO.

CONSELL COMARCAL EL BERGUDÁ.

2.500.000,00

PSTD RECUPERACIÓN DE VÍAS FLUVIALES PARA UN TURISMO SOSTENIBLE.

DIPUTACIÓN DE BARCELONA-VÍAS BLAVAS.

4.500.000,00

PSTD NATURALMENT LLEIDA.

DIPUTACIÓN DE LLEIDA.

3.500.000,00

PSTD VALL DE BOÍ: PATRIMONIO MUNDIAL, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.

AYUNTAMIENTO DE LA BAL DE BOÍ.

2.000.000,00

PSTD CONSORCI SEGRE RIALB: DESTINO NÁUTICO DE INTERIOR.

CONSORCI SEGRE RIALB.

2.500.000,00

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC