• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Convocatòria en relació amb les actuacions del Programa de Suport a les dones en els àmbits rural i urbà
Convocatòria en relació amb les actuacions del Programa de Suport a les dones en els àmbits rural i urbà


Resolució EMT/3878/2021, de 27 de desembre, publicada al DOGC número 8575 del 31 de desembre de 2021

04/01/2022

S’obre la convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions del Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà, en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – Dones àmbit rural i urbà

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria anticipada per a l'any 2022 per a la presentació de sol·licituds de les subvencions previstes en l'Ordre EMT/238/2021, de 21 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament del "Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà", en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – Dones àmbits rural i urbà), (DOGC núm. 8571, de 27 de desembre de 2021).

D'acord amb la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/238/2021, de 21 de desembre, les entitats beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Resolució són les següents:

  • les entitats municipals preferentment amb una població inferior a 5.000 habitants i les corporacions locals o les entitats vinculades. - les entitats locals supramunicipals que atenguin preferentment dones residents en municipis amb una població inferior a 5.000 habitants.
  • les entitats sense ànim de lucre que acreditin experiència en la realització d'accions dirigides a l'acompanyament de persones aturades ajustat al seu perfil d'ocupabilitat en processos d'inserció laboral per compte d'altri o propi. S'atendrà preferentment dones residents en municipis de menys de 5.000 habitants.

L'import màxim estimat destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 7.770.729,00 euros.

El termini de presentació de sol·licituds comença el 25 de gener de 2022 i finalitza el 15 de febrer de 2022.

Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans indicats a la base 10 de l'Ordre EMT/238/2021, de 21 de desembre cercant el tràmit "Subvencions per al Programa de suport a dones als àmbits rural i urbà MRR”. També es pot trobar informació a la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/).

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC