• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Convocatòria en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP
Convocatòria en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP


Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, publicada al DOGC número 8575, del 31 de desembre de 2021

04/01/2022

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria anticipada per a l'any 2022, de les línies MG52, PRGC i PANP, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 16 de setembre, DOGC núm. 8503.

Poden ser entitats beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta Resolució, d'acord amb la base 3.1 de l'annex 1 de l'Ordre de l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, les següents: els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles que especifica l'annex 1 d'aquesta Resolució.

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 10 de gener de 2022 i finalitza el dia 31 de gener de 2022, ambdós inclosos.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC