• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals
Principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals


Resolució de 4 de gener de 2022, publicada al BOE del 06 de gener de 2022

07/01/2022

S’actualitza l'Annex 1 inclòs en la Resolució del 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

La Resolució de 4 de juliol de 2017 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals, estableix en el seu apartat tercer que «el cost total màxim de les operacions d'endeutament, incloent comissions i altres despeses, excepte les comissions citades en l'Annex 3, no podrà superar el cost de finançament de l'Estat al termini mitjà de l'operació, incrementat en el diferencial que correspongui segons el que s'estableix en l'Annex 3 d'aquesta Resolució.


Les Comunitats Autònomes i Entitats Locals que comptin amb eines de valoració pròpies o un assessorament extern independent podran determinar en el moment de l'operació el cost de finançament del Tresor sobre la base de la metodologia continguda en l'Annex 2 d'aquesta Resolució.


La resta d'Administracions, per a conèixer el cost de finançament de l'Estat a cada termini mitjà, empraran la taula de tipus fixos o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant Resolució, la Direcció General del Tresor i Política Financera. Els costos màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous costos.


Conforme a aquesta obligació d'actualització mensual del cost de finançament de l'Estat a cada termini, es publica un nou annex 1.


Considerant els actuals costos de finançament de l'Estat, en el cas de les operacions de préstec, si el cost total màxim al qual es refereix l'apartat tercer de la Resolució de 4 de juliol de 2017 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera fos negatiu, podran formalitzar-se préstecs a una mena del 0%.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC