• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Ajudes per a laboratoris i incubadores de creació i desenvolupament de projectes audiovisuals
Ajudes per a laboratoris i incubadores de creació i desenvolupament de projectes audiovisuals


Extracte de la Resolució de la Direcció General de l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals publicada al BOE número 3, del 04 de gener de 2022

07/01/2022

S’acorda convocar, mitjançant règim de concurrència competitiva i amb caràcter pluriennal ajudes per a laboratoris i incubadores de creació i desenvolupament de projectes audiovisuals que se celebrin durant els anys 2022 i 2023 a Espanya.

Podran ser beneficiàries:

  • les Comunitats Autònomes i els organismes i entitats d'elles dependents,
  • les entitats públiques que tinguin la consideració de Corporacions Locals i els organismes i entitats d'elles dependents,
  • les persones jurídiques amb residència legal o establiment a Espanya en el moment de la percepció efectiva de l'ajuda.

Les presents ajudes queden regulades a l’OrdreCUL/2912/2010, de 10 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva del Ministeri de Cultura i dels seus organismes públics.

La dotació pressupostària per a aquestes ajudes és de 9.000.000 euros.

El termini per a la presentació de sol·licituds, acompanyades de la documentació preceptiva assenyalada en l'apartat Vuitè, s'iniciarà el dia 14 de febrer de 2022 i finalitzarà el dia 8 de març de 2022, a les 14 hores, hora peninsular.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC