• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Nova publicació per involucrar la ciutadania en els afers públics
Nova publicació per involucrar la ciutadania en els afers públics


Una guia, elaborada per la Direcció General de Participació Ciutadana, Qualitat Democràtica i Processos Electorals, analitza un dels mecanismes de la democràcia directa: les consultes ciutadanes. Són properes als més coneguts referèndums, però amb especificitats pròpies que es delimiten en aquesta publicació per comprendre l'abast i les possibilitats que ofereixen

10/01/2022

Aquesta nova publicació parteix del fet que la democràcia representativa dels parlaments, partits polítics i processos electorals és avui testimoni de com augmenta la desconfiança de la ciutadania vers els seus actors principals, el seu funcionament i els seus resultats.

Per fer front a aquest repte, una de les respostes és l'enfortiment i la millora de la qualitat de la democràcia representativa. Però no és suficient. D'aquí sorgeix un interès creixent per adoptar una mirada més àmplia de la democràcia i les diferents possibilitats que ofereix a fi d'involucrar la ciutadania ens els afers públics, més enllà d'escollir els seus representants cada quatre anys. Els diferents àmbits de la democràcia, el representatiu, el deliberatiu i la democràcia directa, són interdependents i es retroalimenten. En funció de com avancem i treballem cada àmbit resultarà una democràcia que en conjunt serà més o menys forta i de més o menys qualitat.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació
/ DOCUMENTS
Guia.pdf


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC