• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Convocatòria per a la concessió de subvencions per al finançament de projectes de recerca orientats en l'àmbit de l'atenció primària de salut
Convocatòria per a la concessió de subvencions per al finançament de projectes de recerca orientats en l'àmbit de l'atenció primària de salut


Resolució SLT/3896/2021, de 23 de desembre, publicat al DOGC número 8580, de 10 de gener de 2022

10/01/2022

S’acorda obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions per al període 2022-2024, per al finançament de l'acció instrumental de projectes de recerca orientats en l'àmbit de l'atenció primària de salut, corresponent al Programa de coneixement d'excel·lència del PERIS (apartat sisè), d'acord amb la base 2 de l'Ordre de bases. Les subvencions que estableix aquesta convocatòria es regeixen per:

Té com a finalitat finançar projectes de recerca en l'àmbit de l'atenció primària, mitjançant la promoció de la cooperació científica, fomentant la presentació de projectes multicèntrics i impulsant la recerca orientada al pacient en la vessant clínica, epidemiològica i en serveis de salut, en els procediments diagnòstics i en la digitalització dels sistemes.

D'acord amb el que disposa la base 3.1 de l'Ordre de bases, poden sol·licitar la subvenció i, per tant, tenen la condició d'entitats beneficiàries, les següents:

  • Les fundacions que, sota personalitat jurídica independent, gestionin les activitats de recerca i innovació dels dispositius assistencials del sistema de salut de Catalunya.
  • Els centres reconeguts com a CERCA que participin en la gestió d'activitats de recerca i innovació dels centres que integren el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) o a l'àmbit de la salut pública.
  • Els instituts de recerca sanitària (IRS) acreditats que desenvolupin activitats de recerca a Catalunya, d'acord amb el que estableix el Reial decret 279/2016, de 24 de juny, sobre acreditació d'instituts de recerca biomèdica o sanitària.

L'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 4.000.000,00 euros.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC