• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Aposta de l’FMC per simplificar i facilitar els tràmits administratius
Aposta de l’FMC per simplificar i facilitar els tràmits administratius


Olga Arnau: “El nostre objectiu és que la Finestreta Única Empresarial es pugui desplegar plenament al món local i, d’aquesta manera, les persones que siguin titulars d’una activitat econòmica puguin fer tots els tràmits necessaris d’una manera àgil, eficient i ràpida, amb independència de quina és l’administració competent i aportant les dades una única vegada”
Així ha quedat patent en un conveni signat avui pel govern de la Generalitat, la Federació de Municipis de Catalunya, l’ACM, l’Ajuntament de Barcelona, les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida i el Consorci AOC, en un acte que ha tingut lloc al Palau Robert presidit pel conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent


27/01/2022

Es constitueix, d’aquesta manera, un marc de coordinació i cooperació entre les diferents administracions públiques catalanes i les entitats representatives del món local per col·laborar estretament per fer evolucionar el model de Finestreta Única Empresarial (FUE) tal i com es preveu en la Llei 18/2020, del 28 de desembre, i en l’execució del Pla d’agilització dels procediments administratius 2021.

El conveni signat pretén impulsar canvis organitzatius i adaptar plataformes tecnològiques que facin possible transformar el funcionament de les administracions públiques o optimitzar el temps de finalització dels procediments, que tenen uns temps de gestió especialment llargs. Es pretén també fomentar que les administracions locals puguin portar a terme els seus plans d’inspecció i verificació anuals de forma proporcional tenint present l’interès general que els justifica, i la publicació d’aquests plans de control posteriorment a les activitats.

En resum, es pretén agilitzar així el marc d’intervenció pública, coordinant serveis i col·laborant per al desplegament als ens locals de Catalunya de la FUE, establint un punt de relació únic entre autònoms, empreses i administracions, que faciliti, simplifiqui i integri tots els tràmits vinculats a l’activitat econòmica.

Des de l’FMC col·laborarem en l’evolució del model de FUE per part de les administracions locals, fomentant l’adopció del model de tràmits estàndard i els serveis electrònics, les solucions tecnològiques que ofereixen l’AOC i les diputacions per integrar els diferents sistemes d’informació i tramitació dels ens locals amb el Canal Empresa.

En paraules de la presidenta de l’FMC: "amb aquesta signatura hem fet un gran salt, ja que dins d’aquest Canal Empresa hi afegim totes les administracions; es cert que encara no hi són tots els municipis del país, i s’està treballant per incloure els 11 que falten, però és un gran pas per simplificar tots els tràmits i unificar-los en una única finestreta empresarial”. El conseller, per la seva banda, ha posat en valor l’acord entre totes les entitats aprofitant el moment de recuperació econòmica per fer la transformació del model productiu que necessita i ha precisat que "aquest acord permet arribar gairebé a la totalitat de les empreses del país, i concretament al gruix més important del teixit empresarial, que són les pimes. De fet, aquesta finestreta la podran utilitzar 650.000 empreses i els suposarà un estalvi de prop de 40 milions d’euros (en temps, en tràmits, en burocràcia...)”. I finalment ha agraït el compromís de totes les entitats que han signat perquè amb aquest instrument podrem agilitzar les nostres administracions i facilitar el benestar compartit entre tothom.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vídeo Olga Arnau
Informació NdP Govern


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC