• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions per compensar les pèrdues de les sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de les mesures establertes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Subvencions per compensar les pèrdues de les sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de les mesures establertes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19


Resolució CLT/333/2022, d'11 de febrer, publicada al DOGC número 8612, de 23 de febrer de 2022

01/03/2022

S’acorda obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues de les sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de les mesures establertes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, que s'han publicat mitjançant la Resolució CLT/3142/2020, d'1 de desembre (DOGC núm. 8287, de 4.12.2020), i que han estat modificades per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/187/2021, de 28 de gener (DOGC núm. 8347, de 22.2.2021).

b) Les bases específiques de l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals de 27 de gener de 2021, publicat mitjançant la Resolució CLT/204/2021, d'1 de febrer (DOGC núm. 8333, de 4.2.2021), bases que han estat modificades per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/1290/2021, de 30 d'abril (DOGC núm. 8404, de 7.5.2021).

c) La normativa general de subvencions.

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és d'1.000.000,00 d'euros.

El període subvencionable és del 5 a l'11 de maig de 2020. El període de referència és del 5 a l'11 de maig de 2019.

El període per presentar les sol·licituds és del 24 de febrer al 17 de març del 2022, tots dos inclosos.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC