• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Tercera convocatòria per a la concessió de subvencions per a les despeses de funcionament d'empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Tercera convocatòria per a la concessió de subvencions per a les despeses de funcionament d'empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19


Resolució CLT/334/2022, d'11 de febrer, publicada al DOGC número 8612, de 23 de febrer de 2022

01/03/2022

S’acorda obrir la tercera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a les despeses de funcionament d'empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, que s'han publicat mitjançant la Resolució CLT/3142/2020, d'1 de desembre (DOGC núm. 8287, de 4.12.2020).

b) Les bases específiques de l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals de 27 de gener de 2021, publicat mitjançant la Resolució CLT/203/2021, d'1 de febrer (DOGC núm. 8333, de 4.2.2021), bases que han estat modificades per la Resolució CLT/2369/2021, de 23 de juliol (DOGC núm. 8467, de 28.7.2021), per la Resolució CLT/2630/2021, de 6 d'agost (DOGC núm. 8477, d'11.8.2021) i per la Resolució CLT/241/2022, de 4 de febrer (DOGC núm. 8603, de 10.2.2022).

c) La normativa general de subvencions.

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 2.500.000,00 d'euros.

El període per dur a terme les despeses subvencionables és de l'1 de juliol al 30 de setembre del 2021, ambdós inclosos, i de l'1 de desembre de 2021 al 31 de gener de 2022, ambdós inclosos. El període per presentar les sol·licituds és del 24 de febrer al 10 de març de 2022, ambdós inclosos.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC