• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Curs sobre polítiques locals de joventut
Curs sobre polítiques locals de joventut


L'EAPC organitza aquest curs amb l'objectiu de preparar professionals de joventut crítics i propers a les persones joves per fer polítiques locals inclusives i transformadores que responguin a les necessitats i els interessos dels i les joves del territori i els acompanyin en la construcció del seu projecte de vida, sempre considerant-los com a ciutadans actius d’una societat democràtica. Tindrà lloc del 5 d’octubre de 2022 al 21 de juny de 2023

07/04/2022

La preinscripció es pot fer des de l’1 de març fins al 22 d’abril de 2022.

Objectius

- Conèixer i reflexionar sobre les diferents perspectives de les polítiques públiques de joventut i els diferents àmbits que afecten la vida de les persones joves mitjançant l’anàlisi de les seves problemàtiques, a fi de poder desplegar polítiques de joventut que garanteixin que les persones joves puguin desenvolupar el seu projecte de vida de manera digna.

- Prendre consciència (de la diversitat i) dels eixos de desigualtat (amb una atenció especial al gènere, la classe, l’origen geogràfic) que travessen la vida de les persones joves i dels mateixos professionals mitjançant l’anàlisi, la reflexió i la identificació d’aquests eixos i de les situacions de discriminació i privilegis existents a fi de poder desenvolupar polítiques de joventut amb una perspectiva inclusiva.

- Introduir-se en l’acompanyament socioeducatiu a les persones joves, mitjançant eines que permetin construir una relació de confiança i un vincle, a fi de treballar-ne l’autonomia i el desenvolupament personal i social a partir del coneixement de les persones joves, la seva realitat i el seu territori.

- Saber generar espais de diàleg amb les persones joves perquè siguin més protagonistes de la transformació del seu entorn, mitjançant l’aprenentatge de metodologies i canals participatius que reflecteixin la diversitat juvenil i garanteixin les diferents formes de participació.

- Generar una cultura del treball comunitari i en xarxa, mitjançant l’aprenentatge d’eines, metodologies i recursos per al treball transversal i en xarxa, per tal de fer polítiques de joventut integrals i comunitàries amb altres agents del territori.

- Ser capaç de dissenyar polítiques de joventut integrals que apoderin les persones joves mitjançant processos i mecanismes de qualitat a fi de desenvolupar polítiques que generin un canvi positiu en les seves vides.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC