• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'aproven els preus públics del Servei de Certificació Digital
S'aproven els preus públics del Servei de Certificació Digital


Ordre VPD/73/2022, de 28 d’abril, publicada al DOGC número 8659, de 3 de maig de 2022

03/05/2022

S’aproven els preus públics del Servei de Certificació Digital del Consorci AOC en els imports que figuren a l'annex de l’ordre.

Estan subjectes a contraprestació econòmica els serveis del Servei de Certificació Digital del Consorci AOC descrits a l'annex d'aquesta ordre.

Són subjectes obligats al pagament dels preus públics del Servei de Certificació Digital del Consorci AOC que estableix aquesta Ordre els ens del sector públic de Catalunya que sol·licitin la prestació de qualsevol dels serveis descrits a l'annex.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC