• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
La Federació de Municipis de Catalunya analitza el marc legal de l'esport
La Federació de Municipis de Catalunya analitza el marc legal de l'esport


Amb el títol 'Marc legal de l'exercici de les professions de l'esport aplicable a l'oferta pública d'ocupació de l'administració local', la Federació de Municipis de Catalunya va organitzar ahir una jornada amb l'objectiu de conèixer la jurisprudència de diferents recursos i sentències favorables en matèria d'esport
La jornada va servir per aclarir els dubtes dels governs locals en les obligatorietats que la llei de professions de l'esport indica a l'hora d'aprovar ofertes públiques d'ocupació


08/07/2022

Més d'una vuitantena de càrrecs públics, responsables jeràrquics, secretaris, interventors, i personal tècnic i administratiu de recursos humans i en funcions relacionades amb l'oferta pública d’ocupació de l’àmbit d’esports dels ens locals, van ser presents a la jornada, que va analitzar, entre d'altres, el Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i la posterior Llei 20/2021, de 28 de desembre.

Els ens locals tenen la necessitat d'iniciar processos excepcionals d'estabilització dels llocs de treball per assolir un nivell de temporalitat inferior al 8%, d'acord amb el que determina la primera norma. Es tracta d'una situació d'una gran importància pel volum de llocs de treball que suposa i, per això, l'FMC va creure necessari que els responsables de l’elaboració de les bases de l’oferta pública del sector esportiu coneguessin el marc legal regulador de l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya, per l’afectació d’aquest en la convocatòria de places de l’esmentat àmbit.

La presentació de la jornada va anar a càrrec del secretari general de l'FMC, Jordi Seguer; i del tècnic de referència de la Comissió Sectorial d'Esports de l'FMC i cap del Servei d'Esports i Joventut de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Laureà Fanega, que també va moderar la sessió i el debat posterior; i el president de COPLEFC, Pere Manuel Gutiérrez.

La primera ponent, Raquel Mirabet Agulled, llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport per l’INEFC de Barcelona i professora de Legislació del centre INEFC de Barcelona, va explicar quines són les condicions i requisits per treballar en el sector de l'activitat física i l'esport; quin és el marc legal català; i quines són les professions i titulacions.  Per la seva banda, Landelino Cullerè Lavilla, llicenciat en Dret per la Universitat de Lleida i assessor jurídic del COPLEFC, que va informar sobre diferents sentències que el COPLEFC ha guanyat a ajuntaments diferents relacionades amb la Llei de professions de l’esport.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
Vegeu NdP del COPLEFC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC