• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Com aplicar la planificació urbanística i el regim jurídic d’obertura de centres de culte?
Com aplicar la planificació urbanística i el regim jurídic d’obertura de centres de culte?


Curs en línia que tindrà lloc els dies 17 i 24 d’octubre, de 9 a 11 h, en format virtual, mitjançant la plataforma Zoom de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

06/09/2022

Els objectiu són conèixer el marc normatiu que regula els centres de culte a Catalunya, conèixer les normes aplicables al planejament urbanístic municipal adreçades a garantir el dret a establir centres de culte, conèixer la normativa que regula les condicions tècniques i materials dels centres de culte i conèixer el règim jurídic i el procediment per tramitar l’obertura de centres de culte i el procediment d’inspecció per part dels ajuntaments.

El curs s'adreça principalment al personal al servei de les administracions locals catalanes de les àrees d’urbanisme, de llicències i de proximitat a la ciutadania que s’encarrega de la planificació i gestió urbanística en l’àmbit dels centres de culte. Pot ser d’interès també per al personal que gestiona els serveis públics vinculats a la diversitat religiosa i de conviccions, i la participació ciutadana.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC