• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Llengües, salut i crisis: més enllà de la COVID
Llengües, salut i crisis: més enllà de la COVID


Dimecres, 28 de setembre de 2022, de 9 h a 14.15 h. Lloc Sala d’actes de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (carrer de Girona, 20, Barcelona). La jornada també es podrà seguir en línia a través de Zoom. Interpretació simultània anglès-català-anglès de 9 a 12.30 h i interpretació de Llengua de Signes Catalana (LSC) tota la jornada. Inscripcions fins al 19 de setembre

07/09/2022

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya, a proposta del Consell de Redacció de la Revista de Llengua i Dret, organitza aquesta jornada amb l’objectiu de reflexionar i debatre sobre com les institucions haurien de comunicar els missatges relacionats amb la salut i les crisis per tractar amb la màxima equitat les persones, també aquelles en situacions diverses de vulnerabilitat per qualsevol de les raons exposades.

Especialment, volen reflexionar sobre com les institucions haurien de fer servir les llengües: les llengües oficials (parant atenció a les llengües minoritzades com el català), les llengües de la població assentada històricament en un territori i les llengües de la immigració. Quins criteris i pautes d’ús lingüístic s’haurien de seguir en la comunicació institucional? Com es poden preparar les institucions per estar a punt per aplicar aquests criteris quan sorgeix una crisi? Quins models i experiències poden servir de referents? Quins aprenentatges ens poden ajudar a transformar i millorar les polítiques institucionals sobre l’ús de les llengües en aquests contextos?

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC