• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC–30 Plus)
S'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC–30 Plus)


Resolució EMT/2766/2022, de 29 d'agost, publicada al DOGC número 8754 , de 16 de setembre de 2022

19/09/2022

Convocatòria anticipada per a l'any 2023 de les subvencions corresponents a la Línia 2. Entitats contractants previstes a l'apartat d) de la base 2.1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 2 d'agost, DOGC núm. 7677, modificada per l'Ordre EMT/128/2021, de 14 de juny de 2021, publicada el 17 de juny, DOGC núm. 8436.

Les entitats beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Resolució són les que recull la base 3.3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'1 d'octubre de 2022 i finalitza, com a màxim, l'1 de juny de 2023. Les entitats contractants disposaran del termini de 2 mesos des de la data d'inici del contracte de treball per presentar la sol·licitud, dins del marc establert en el paràgraf anterior. Si una mateixa sol·licitud inclou diversos contractes, l'entitat contractant disposa del termini de dos mesos a comptar des de la data d'inici del darrer contracte.

Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans indicats a la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, cercant el tràmit: Subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció laboral de persones desocupades de 30 i més anys /Sol·licitar la subvenció. Línia 2: Entitats contractants. Convocatòria anticipada 2023.

Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits en les bases 4 i 10 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC