• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Protocol marc per una intervenció amb la diligčncia deguda en situacions de violčncies masclistes.
Protocol marc per una intervenció amb la diligčncia deguda en situacions de violčncies masclistes.


ACORD GOV/248/2022, de 22 de novembre, publicat al DOGC núm. 8800, de 24 de novembre de 2022

24/11/2022

El Protocol determina que tot l'abordatge contra les violčncies masclistes s'ha de fer amb un enfocament centrat en les necessitats i els drets de les dones, infants i adolescents en situació de violčncies masclistes, reconeixent-los com a titulars de drets i promovent la seva capacitat per actuar i la seva autonomia per decidir.

L’Acord aprova el Protocol marc per una intervenció amb la diligčncia deguda en situacions de violčncies masclistes que s'annexa a l’Acord, i que es pot consultar al web del Departament d'Igualtat i Feminismes i al portal de la transparčncia de la Generalitat de Catalunya.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu Acord
BANC DE BONES PRŔCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RČGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRŔCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RČGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC