• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Tret de sortida al nou seminari de l’FMC sobre gestió econòmica local
Tret de sortida al nou seminari de l’FMC sobre gestió econòmica local


Aquesta acció formativa, que es desenvolupa els dies 24 de febrer, 24 de març, 28 d’abril i 25 de maig de 2023, vol donar resposta a la necessitat de completar l’anàlisi i l’impacte econòmic de les diferents normes que afecten el dia a dia dels nostres ajuntaments

‘Des de la Federació de Municipis de Catalunya posem en marxa aquest nou seminari amb la voluntat de ser un espai de referència i trobada dels treballadors i les treballadores públics responsables d’exercir el control i la gestió econòmica dels ens locals’, ha destacat el vicepresident de l’FMC Àlex Garrido


24/02/2023

En aquesta primera edició 2023 ens centrem en els aspectes més rellevants de les auditories dels comptes anuals dels ens dependents que són responsabilitat de l’òrgan interventor, i en la formulació dels comptes anuals consolidats en l’àmbit del sector públic local, d’acord amb les normes aprovades per l’ordre HAC/836/2021, de 9 de juliol. També abordem qüestions importants respecte l’administració instrumental i analitzem l’impacte econòmic en l’elecció de la forma de gestió dels serveis municipals, així com la valoració econòmica en la internalització d’aquests serveis - els seus pros i contres – i, en contraposició, la utilització dels encàrrecs de gestió als mitjans propis des d’un punt de vista global i econòmic.

Amb l’objectiu que el seminari es converteixi en un espai de debat obert, a les sessions s’incorporen taules rodones on diferents professionals dialogaran i confrontaran sobre els temes tractats en la primera part de la sessió o d’altres temes relacionats, per afavorir un pensament obert i ampli i oferir a les persones assistents eines d’utilitat per fer front a diferents problemes d’aplicació econòmica de les diferents normes.

Aquest matí està tenint lloc la sessió inaugural del Seminari sobre Gestió Econòmica Local, amb la participació del vicepresident de la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde de Manlleu, Àlex Garrido; la presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona, Carme Torres Morales; el degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Carles Puig de Travy,  els directors del Seminari, Antoni Ayora Rico i Criseída Ramírez Domínguez, i la secretària general adjunta de l'FMC, Susanna Mérida, que ha donat la benvinguda a totes les persones assistents. Àlex Garrido, en la seva intervenció, ha remarcat que "la situació econòmica que hem viscut al nostre país en aquests darrers anys ha provocat un volum de legislació i de normes que acoten i restringeixen la capacitat econòmica dels ajuntaments i la tasca dels que avui estem reunits s’ha convertit en absolutament essencial per poder desenvolupar les polítiques locals. Des de l’FMC creiem que quan més formats estem, millor gestionarem, i per això amb aquest seminari volem donar-hi respostes i solucions, a més de poder conèixer algunes bones pràctiques portades a terme en l’àmbit econòmic local”.

El tema principal d’avui ha estat aprofundir en els conceptes bàsics i els procediments rellevants en les auditories dels comptes anuals dels ens dependents dels ens locals, en la planificació, l’execució i l’emissió d’informes i analitzar com es dirigeixen i supervisen aquestes auditories realitzades amb la col·laboració d’auditors privats. I, en aquest sentit, hem comptat amb Olga Vidri Coll, auditora supervisora de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, que ha explicat les diferents fases d’una auditoria: inici, planificació, execució i informe; i amb Ernest Ruiz Garcia, viceinterventor de la Diputació de Girona, que ha analitzat quines són les diferències que es troben entre una auditoria mercantil i una auditoria pública, entre altres qüestions.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC