• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
L’FMC aborda qüestions importants respecte l’administració instrumental en la sessió del Seminari de Gestió Econòmica Local d’avui
L’FMC aborda qüestions importants respecte l’administració instrumental en la sessió del Seminari de Gestió Econòmica Local d’avui


Aquest matí s’està celebrant la tercera sessió del Seminari de Gestió Econòmica Local 2023, en la que analitzem la prestació de serveis i els encàrrecs de gestió als ens dependents, concretament quins són els requisits, la tramitació, els terminis i les consideracions per tipologia d’ens; i també parlem sobre els aspectes econòmics de les formes de gestió dels serveis públics i dels encàrrecs a mitjans propis: instruments reguladors, costos, contraprestacions econòmiques i tarifàries, control de gestió i liquidació dels encàrrecs de gestió

28/04/2023

La primera ponent d’avui ha estat Carmen Alonso Higuera, secretària de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, que ha analitzat el servei públic local (concepte, límits a la llibertat d’establiment, serveis mínims obligatoris i drets dels veïns i veïnes i serveis públics essencials); l’establiment del servei i l’elecció de la forma de gestió (establiment, reglamentació, prestació i supressió; formes típiques de prestació dels serveis públics locals, assistència i cooperació d’entitats supramunicipals, delegació intersubjectiva i utilització d’altres instruments en la gestió dels serveis), els encàrrecs de gestió i els encàrrecs a mitjans propis (els encàrrecs de gestió en la legislació de règim jurídic i els encàrrecs a mitjans propis en la legislació de contractes del servei públic); i les relacions interadministratives en l’LRJSP i els convenis de col·laboració.

Per parlar dels aspectes econòmics de les formes de gestió dels serveis públics i dels encàrrecs a mitjans propis, comptem amb M. Petra Saiz Antón, interventora de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. La seva ponència es circumscriu a estudiar els conceptes econòmics següents associats a les formes de gestió dels serveis públics mitjançant ens instrumentals, encàrrecs de gestió a mitjans propis personificats i encomanades des dels ens locals; i el control intern de la gestió economicofinancera que, d’acord amb l’LRHL i l’RCI, ha de dur l’òrgan interventor de l’ens local: funció interventora i control financer, que inclou el control d’eficiència.

Finalment se celebra una taula rodona on s’exposaran experiències concretes i es faran pronunciaments al respecte.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC