• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Microcurs sobre el deure d'intervenció en casos de discriminació de persones LGBTI+
Microcurs sobre el deure d'intervenció en casos de discriminació de persones LGBTI+


Organitza: EAPC. Dates: Del 12 al 23 de juny. Termini d'Inscripció: Fins a l'1 de juny

15/05/2023

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El títol II de la Llei indica que les administracions públiques de Catalunya han de garantir la formació i sensibilització adequades del seu personal sobre aquesta matèria.

La Direcció General de Polítiques Públiques LGBTI+ del Departament d'Igualtat i Feminismes, conjuntament amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, organitzen aquest curs, que es pot seguir a través de dispositius mòbils a fi de difondre el protocol que cal seguir per evitar situacions de discriminació del col·lectiu LGBTI+ pel que fa al gènere, l'orientació o identitat sexual o de la seva expressió de gènere.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya posa aquest curs a disposició del personal de totes les administracions públiques catalanes.

Els objectius són adquirir coneixements bàsics sobre els conceptes al voltant del col·lectiu LGBTI+, adquirir coneixements suficients de sensibilització sobre les possibles discriminacions, saber identificar les situacions de discriminació LGBTI+ i conèixer com s'ha d'actuar davant de casos de discriminació LGBTI.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa i inscripcions
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC