• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Bases específiques de les subvencions per a l'organització d'activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars
Bases específiques de les subvencions per a l'organització d'activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars


Resolució CLT/1622/2023, de 9 de maig, publicada al DOGC número 8916, de 16 de maig de 2023

16/05/2023

Aquestes bases tenen com a objecte la promoció i la difusió de les arts visuals i les arts escèniques professionals a través de la concessió de subvencions per a l'organització d'activitats de difusió en forma de festivals, cicles i esdeveniments similars, amb l'objectiu de donar més projecció, presència i difusió de les arts a Catalunya.

S'estableixen les quatre modalitats següents:

a) Suport a l'organització d'activitats professionals de difusió en format de festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts escèniques promoguts per ajuntaments o ens dependents o vinculats.

b) Suport a l'organització d'activitats professionals de difusió en format de festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts escèniques promoguts per entitats privades sense ànim de lucre.

c) Suport a l'organització d'activitats professionals de difusió en format de festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts visuals, promoguts per entitats privades sense ànim de lucre o per empreses.

d) Suport a l'organització d'activitats professionals de difusió en format de festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts visuals, promoguts per ajuntaments o ens dependents o vinculats.

En el cas de les modalitats de les lletres a) i d) poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments de Catalunya i els ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.

No poden optar a aquestes subvencions:

a) Les entitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana, i del patrimoni cultural.

b) L'Ajuntament de Barcelona i els ens públics vinculats o dependents.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC