• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris (SOC-Projecte Treball als Barris)
Subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris (SOC-Projecte Treball als Barris)


Resolució EMT/1681/2023, d’11 de maig, publicada al DOGC número. 8918, de 18 de maig de 2023

18/05/2023

Convocatòria per a l'any 2023, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l'Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als Barris publicada al DOGC el 26 de juliol, DOGC núm. 7672.

Les actuacions subvencionables són les que preveu la base 2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol.

Les entitats beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Resolució són les que recull la base 3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol

Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans indicats a la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol, cercant el tràmit SOC - Subvencions del Projecte Treball als Barris. 2023.

Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits a la base 4 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol.

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta resolució alDOGCi finalitza el dia 15 de juliol de 2023, inclòs.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC