• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Distribució a les entitats municipals descentralitzades de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2023
Distribució a les entitats municipals descentralitzades de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2023


Resolució PRE/1704/2023, de 16 de maig, publicada al DOGC número 8920, de 22 de maig de 2023

22/05/2023

La resolució distribueix la quantitat de 398.241,70 euros, en concepte de participació en els ingressos de la Generalitat, entre les entitats municipals descentralitzades de Catalunya, a càrrec de la partida pressupostària PR1501D/460000400/7110/0000 del pressupost del Departament de la Presidència, d'acord amb la distribució que consta a l'annex. I condiciona el pagament de les participacions al compliment de les obligacions que estableix l'article 49 de la Llei 2/2023, del 16 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC