LES VALLS DE VALIRA
Alcalde: Ricard Mateu i Vidal
L'Alt Urgell, Lleida
Població: 792
Superfície: 170,93 km2
http://vallsvalira.ddl.net

Canvis en el calendari de festes locals d'alguns municipis

29/04/2024
Ordre EMT/82/2024, de 17 d’abril, publicada al DOGC número 9149, de 24 d’abril de 2024