PERAMOLA
Alcalde: Joan Puig i Bellido
L'Alt Urgell, Lleida
Població: 345
Superfície: 55,58 km2
http://peramola.ddl.net