SANT MATEU DE BAGES
Alcalde: Jordi Borràs i Vilanova
El Bages, Barcelona
Població: 633
Superfície: 100,07 km2
http://www.santmateudebages.cat