GARRIGOLES
Alcalde: Joan Aliu Fornells
El Baix Empordà, Girona
Població: 190
Superfície: 9,15 km2
http://www.garrigoles.cat