ALIÓ
Alcalde: Francesc Jofre Vallve
L'Alt Camp, Tarragona
Població: 508
Superfície: 7,23 km2
http://www.alio.altanet.org