GUILS DE CERDANYA
Alcalde: Toni Trilles i Puig
La Cerdanya, Girona
Població: 598
Superfície: 22,28 km2
http://www.guils.cat