ESPOT
Alcalde: Josep Maria Sebastia Canal
El Pallars Sobirà, Lleida
Població: 386
Superfície: 96,95 km2
http://espot.ddl.net