SERINYÀ
Alcalde: Sergi Planagumà i Moradell
El Pla de l'Estany, Girona
Població: 1.158
Superfície: 17,33 km2
http://www.serinya.org