ESTARÀS
Alcalde: Jordi Duocastella Falip
La Segarra, Lleida
Població: 164
Superfície: 20,90 km2
http://estaras.ddl.net