MONTOLIU DE SEGARRA
Alcaldessa: Eva Bonet i Baqué
La Segarra, Lleida
Població: 183
Superfície: 29,37 km2
http://www.montoliusegarra.cat