EL PLA DEL PENEDÈS
Alcaldessa: Dolors Chacón i Molina
L'Alt Penedès, Barcelona
Població: 1.317
Superfície: 9,45 km2
http://www.elpladelpenedes.cat