30/11/2017

Amb la mirada posada als seus continguts més rellevants des de la perspectiva dels ens locals, la Federació de Municipis de Catalunya celebra avui una jornada, a la què hi assisteixen 620 electes i tècnics locals, i en la què Silvia Díez, M. Petra Sáiz, Neus Colet i Jesús Colás, debaten diversos aspectes d'aquesta nova llei en el seu vessant jurídic i fiscal, les novetats que comporta i la implicació per als governs locals

La Federació de Municipis de Catalunya, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i el CSITAL de Catalunya, ha organitzat aquesta sessió especial del Seminari de Dret Local sobre els aspectes essencials de la nova Llei de contractes del sector públic, que està tenint lloc a l'Auditori Axa aquest matí, amb l'objectiu d'oferir una primera anàlisi general de la nova Llei de contractació pública, amb antelació suficient a la seva entrada en vigor i amb la mirada posada als seus continguts més rellevants des de la perspectiva dels ens locals.

Les Corts espanyoles acaben d'aprovar la nova Llei de contractació pública que, previsiblement, serà promulgada els propers dies i entrarà en vigor als quatre mesos de la seva publicació, entre mitjans de febrer i començaments de març del 2018.

Els darrers anys hem viscut les nombroses i successives modificacions de la legislació de contractes del sector públic, bé sigui per apropar-la als cànons comunitaris, bé per adaptar-la a les resolucions derivades de la jurisprudència europea o en atenció a altres finalitats d'índole interna. Aquesta nova Llei, a més d'adaptar plenament la legislació interior a les darreres directives comunitàries, adopta una sistemàtica normativa substancialment diferent a la vigent fins ara, motiu més que suficient per haver-la d'analitzar de nou.

El president de la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, ha inaugurat aquesta sessió, explicant als assistents que el Congrés per fi ha adaptat les Directives Europees en matèria de Contractació del Sector Públic de 2014: "és evident l’expectativa que l’entrada en vigor d’aquesta llei genera per la necessitat interna de dotar de major transparència el sector i incrementar els controls; en això coincideix en el temps amb les reformes en matèria de procediment - les lleis 39 i 40 són tot un repte per al sector públic - i amb les lleis de transparència i bon govern".

En la seva intervenció, també ha fet una reflexió sobre alguns dels aspectes que les directives atenen i sobre les que aquesta llei d’adaptació hauria de respondre en termes d’eficàcia: "La competitivitat és un eix per al desenvolupament d’Europa. La reforma ha de servir per garantir la lliure concurrència i l’accés de les PIMES a la inversió pública", afegint que "per a això el Govern ens ha de deixar invertir els nostres estalvis, amb la solidaritat que les finalitats de creixement econòmic necessiti el nostre país, però sense sacrificar tot el que hem aconseguit després d’aquests anys de crisi".

Ha acabat afirmant que "reclamem que els nostres estalvis puguin ara generar inversió, millors serveis públics. Necessitem atendre les necessitats socials, de cohesió territorial, etc. que demanden els nostres ciutadans, els nostres pobles, les nostres ciutats. I per això reclamem recursos. No n’hi ha prou amb una reposició d’efectius, limitativa en excés ni amb una interpretació de la regla de despesa que ofega les nostres possibilitats i no ens deixa créixer".

Finalment, ha resumit el que es tractarà en aquesta jornada: "les novetats i els dubtes que sempre genera una nova reforma". Per a aquest motiu, "hem intentat que avui estiguin aquí amb vosaltres els millors –o part dels millors- per ajudar-vos en la vostra tasca, que és vital per a nosaltres els regidors i regidores, alcaldesses i alcaldes. Per això aquesta activitat és estratègica per a l’FMC".

Xavier Amor, ha fet la presentació d'aquesta sessió, acompanyat per M. Petra Sáiz Antón, presidenta del CSITAL de Catalunya; i Juan Ignacio Soto Valle, secretari general de l'FMC.

Seguidament, Josep Mir, director del Seminari de Dret Local, ha presentat dues ponències. La primera, sobre els eixos i la reforma i nova sistemàtica de la Llei de contractes del sector públic, a càrrec de Silvia Díez Sastre, professora titular de Dret Administratiu i directora del Màster de Contractació Pública de la Universitat Autònoma de Madrid; i la segona sobre el nou règim de fiscalització i control financer de la contractació pública, a càrrec de M. Petra Sáiz Antón, interventora de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i presidenta del CSITAL de Catalunya.

A continuació, per parlar del control de la contractació pública pels tribunals administratius de contractes, hem comptat amb Neus Colet Arean, presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCCSP); presentada per Albert Solé, director de Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Barcelona; i finalment, per analitzar l'encaix de l'administració local en la LCSP, hem comptat amb Jesús Colás Tenas, secretari general de la Diputació Provincial de Saragossa, presentat per Juan Ignacio Soto Valle, secretari general de l'FMC.