04/07/2024

Representants d’UNICEF Comitè Catalunya han visitat aquest matí la Federació de Municipis de Catalunya amb l’objectiu de poder tractar la situació de la infància i l'adolescència al nostre país i explorar línies de treball i col·laboració entre ambdues entitats

A UNICEF Comitè Catalunya tenen la missió de treballar en la promoció i defensa deis drets de la infància i !'adolescència i vetllar pel compliment de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, el tractat internacional més ratificat de la historia i que obliga totes les administracions, i també treballen per contribuir a l'èxit de !'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i els seus objectius. Malgrat els avenços aconseguits, malauradament a dia d'avui tenim encara, a Catalunya i arreu, molts reptes per fer realitat que tots els nens, nenes i adolescents, sense excepció, gaudeixin de la seva infància i adolescència en plenitud.

En aquest sentit, Laia Ruich, coordinadora d’UNICEF Comitè Catalunya, i Roger Garcia, responsable de Polítiques d’Infància d’UNICEF Comitè Catalunya, s’han reunit aquest matí a la seu de la Federació de Municipis de Catalunya, amb Lorena González, alcaldessa de Balaguer, i Alba Pijuan, alcaldessa de Tàrrega, presidenta i vicepresidenta de l’Àrea de Serveis Socials de l’FMC, respectivament, i la secretària general adjunta, Carolina Telechea, per parlar de diversos temes que afecten la infància i l’adolescència. Aquests problemes poden ser molt variats, i afecten tant la pobresa i la desigualtat, com l’accés a un habitatge digne, la igualtat d'oportunitats en educació, la bretxa digital, la salut física i mental, les actituds de violència i odi, o fins i tot el dret deis infants a ser escoltats i tinguts en compte. I per revertir aquesta realitat, cal la intervenció del món local, com a administració més propera als infants i adolescents, i que té un paper clau en l'obligació de salvaguarda i promoció deis seus drets.