En una reunió amb la secretària general de l'Esport i Activitat Física, Anna Caula, la Federació de Municipis de Catalunya va demanar actuar conjuntament i de forma coordinada amb el govern de la Generalitat per treballar totes aquelles qüestions que preocupen els ens locals en relació amb l'esport i amb les competències que exerceixen en aquest àmbit

El govern de la Generalitat es va mostrar receptiu a les demandes fetes per l'FMC i disposat a dialogar i col·laborar d'una manera més fluida amb les entitats municipals


15/10/2021

El municipalisme sempre ha fomentat l’esport i manté una estreta relació amb les entitats, clubs i federacions. El món local és, també en aquest àmbit, govern de Catalunya, i com a tal, estarà al costat de la Generalitat en la tasca de fer gran l’esport català.

És per això que en la reunió, que va tenir lloc ahir al migdia, els representants de la Federació de Municipis de Catalunya Francesc Alemany, alcalde de Palafolls i impulsor de la Comissió d’Esports de l’FMC; Laureà Fanega, tècnic de referència de la Comissió d’Esports, i Susanna Mérida, secretària general adjunta de l’FMC, van reivindicar un paper més actiu dels governs locals en l’àmbit de l’esport. Els municipis som els propietaris del 75% de les instal·lacions esportives del país, a més de tenir atribuïdes per llei les competències vinculades a l’activitat física i l’esport. És per això que reivindiquem que la veu municipalista sigui escoltada i que les entitats municipalistes tinguem un espai de diàleg amb l'SGEAF per col·laborar activament en les polítiques esportives que es desenvolupen.

En aquest sentit, des de l’FMC, després d’explicar el funcionament i la configuració de la Comissió d’Esports de l’entitat, vam detallar com ha estat l’impacte de la COVID-19 en els sistemes esportius municipals i vam subratllar la importància d’estar presents als òrgans de decisió del PROCICAT o altres òrgans d’afectació territorial. En aquest sentit, també vam sol·licitar la creació d’una taula de treball del govern amb les entitats municipalistes i amb les diputacions per tal de tractar temes comuns, com la planificació de les instal·lacions esportives municipals o la subsistència del teixit associatiu del país, ja que els ajuntaments veuen com les entitats esportives estan greument afectades, amb un alt grau de dependència de les subvencions municipals per subsistir, i amb una manca de relleu generacional.

Pel que fa a la nova llei de l’esport, des de l’FMC vam demanar més protagonisme del món municipal en la redacció d’aquesta normativa i que sigui consensuada amb els municipis, ja que, a més, cal tenir en compte que els ajuntaments no només treballen per l’esport de competició, sinó també per qualsevol tipus de col·lectiu que treballi per al benestar de la ciutadania.

Una altra sol·licitud de l’FMC cap al govern de la Generalitat va ser la creació d’una Taula de treball específica entre la UCEC, la UFEC, l'SGEAF i les entitats municipalistes per treballar un marc comú en la planificació de les competicions esportives del país. No es pot continuar amb la desconnexió entre els organitzadors de les competicions en relació amb els propietaris de les instal·lacions esportives on es desenvolupen les seves activitats, és a dir, els ajuntaments. Aquesta taula de treball ha de servir per afrontar el desenvolupament de l’esport de competició, sigui o no federat, des del punt de vista reglamentari, i fins i tot, econòmic.

Cal treballar també per ajudar als ajuntaments a què puguin mantenir el parc d’instal·lacions esportives a Catalunya (la majoria són de propietat municipal). Això passaria per línies de subvenció per adaptar aquestes instal·lacions a les realitats actuals, prioritzant aspectes de seguretat i normatius, i preparant-les per a una transició que ha de ser ecològica, fent-les sostenibles. Per aquest motiu, és necessària una línia d’inversió immediata.

Els ajuntaments han de ser una antena de les polítiques esportives del Govern de la Generalitat, respectant les peculiaritats de cada territori, però amb la lleialtat institucional. Això implica un paper protagonista dels municipis com a propietaris de la majoria d’instal·lacions esportives del país, amb una especial atenció als municipis més petits.

Des de la Secretaria es van mostrar molt receptius a les nostres propostes i disposats a emprendre un diàleg col·laboratiu amb les entitats municipalistes. També ens van avançar la voluntat de millorar les inversions en aquest mandat per adequar les instal·lacions esportives de Catalunya, conscients que són una prioritat després d’uns anys de poca inversió en aquest àmbit.