Aquestes 10 propostes, presentades per la consellera d'Educació, Anna Simó Castelló, són considerades 'imprescindibles' i requereixen acords de país amb les formacions polítiques i els diferents agents de la comunitat educativa
L'objectiu és 'fer pinya per millorar el sistema educatiu'


15/12/2023

Moltes de les mesures es basen en mandats parlamentaris, com els explicitats en el Ple monogràfic sobre educació al Parlament o el Debat de Política General.

Simó ha destacat la existència d'àmbits "bàsics que repercuteixen en tot l'aprenentatge i que cal assegurar", centrant les propostes en la comprensió lectora, l'expressió escrita i l'àmbit matemàtic. Això implica un replantejament de la didàctica i un impuls de la personalització.

Les 10 mesures proposades són les següents:

Pacte per unes polítiques educatives resilients, amb acord entre formacions polítiques, dotació econòmica i una durada mínima de dues legislatures per "revertir les retallades de fons".

Compromís de país per la inclusió, amb la participació d'entitats, actors relacionats, grups parlamentaris i lideratge compartit entre el Govern, el Parlament i la comunitat educativa. Aquest compromís ha de tenir en compte les conclusions de la Comissió d'Estudi sobre el Desplegament d'un Sistema Educatiu Inclusiu (CEDSEI) i de la Taula de Participació per un Sistema Educatiu Inclusiu (TaPSEI).

Pacte amb el món local per treballar en la gratuïtat i universalitat del 0-3, amb acords concrets i compromisos econòmics.

Pla per una educació a temps complet, amb l'enriquiment d'activitats extraescolars amb valor formatiu i la col·laboració de tots els agents de l'entorn del centre.

Millora global de la formació dels docents, mitjançant un acord amb tots els agents implicats, com les universitats, per treballar en un canvi del pla d'estudis de les titulacions superiors. Així mateix, seguiment del programa d'impuls de la residència inicial docent Sensei.

Acord de país per a l'impuls de l'avaluació del sistema, les polítiques educatives i la recerca educativa. A més, proposa canvis en la governança de l'avaluació del sistema, amb la creació de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació al juny del 2024.

Evolució acordada del model d'acollida i dotació de reforços per a les aules d'acollida a partir del curs 2024-2025, així com canvis en la formació continuada del català.

Seguiment del debat del programa de recuperació d'aprenentatges de les competències lectores i matemàtiques, amb recursos, materials i acompanyament als centres que ho necessitin.

Pla de reducció de l'abandonament escolar, amb l'objectiu d'arribar al 10%.

Potenciació de l'educació afectivosexual i la coeducació, així com prevenció de l'assetjament escolar.

Simó també ha destacat que les últimes proves de competències bàsiques mostren una millora, especialment en les competències cientificotècniques i matemàtiques. La consellera també ha fet un crida a les famílies per confiar en el sistema educatiu, ressaltant els pilars sòlids i enviant un missatge de suport als mestres.