S’aprova el Pla territorial sectorial de l’habitatge, que modifica a l’alça els objectius de lloguer social inclosos en el document inicial amb l’objectiu d’arribar a la mitjana europea

Aquesta revisió implica un increment de 73.000 nous habitatges de lloguer social respecte els inicialment previstos. Les àrees de demanda residencial forta i acreditada estan conformades per 163 municipis on hi viu el 82,7% de la població de Catalunya


09/02/2024

La consellera de Territori, Ester Capella i Farré, ha aprovat avui provisionalment el Pla territorial sectorial de l’habitatge (PTSH), el document que ha d’orientar a mig i llarg termini les polítiques d’habitatge a Catalunya. Aquesta aprovació inclou un canvi significatiu respecte els objectius de lloguer social del document inicial: eleva al 10,3% el parc de lloguer social que, en 20 anys, caldrà que disposin els municipis amb més dificultats d’accés a d’habitatge i on hi viu el 82,7% de la població. L’objectiu d’aquest increment és arribar als nivells de la mitjana europea. Actualment a Catalunya el parc de lloguer social està per sota del 2%.

El document inicial, aprovat l’octubre del 2021, fixava arribar a una mitjana del 7% d’habitatges de lloguer social respecte el parc d’habitatges totals al conjunt de Catalunya en 20 anys. El nou document incrementa aquesta mitjana global fins al 9% però l’eleva al 10,3% en els 163 municipis declarats com a àrees de demanda residencial forta i acreditada (annex 1). Amb aquesta modificació, s’estima la recomanació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) que demanava elevar el percentatge de lloguer social per arribar a la mitjana de la Unió Europea, que està a l’entorn del 9%.

Amb l’increment dels objectius de lloguer social, per tant, el pla preveu l’ampliació del parc en 275.000 nous habitatges de lloguer social per al conjunt de Catalunya, el que suposa un increment de 73.000 nous pisos respecte el document inicial.