ODS número 10: Reducció de les Desigualtats i ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

No hi ha dubte dels importants beneficis que pot aportar l'aplicació de les noves tecnologies en els entorns urbans mitjançant eines d'smartcity (ja sigui en forma d’emobilitat, d’egovernança, d’eciutadania, d’eadministració, d’economia digital, etc.)

Però tampoc podem obviar els riscos que comporta aquesta transformació, sobretot lligats a qüestions de seguretat i a l’agreujament de les fractures digitals. Perills que convé tenir ben presents durant tot el procés de disseny i desplegament de les polítiques d’smartcity a fi i efecte de prevenir-los


23/02/2024

El bagatge del món local europeu en aquesta matèria ha permès desenvolupar un nínxol d’estratègies innovadores que s’han demostrat efectives a l’hora d’incorporar la perspectiva social a les estratègies de digitalització urbana. Estratègies com ara: la creació d’organismes independents de certificació de la seguretat de les eines digitals, el desenvolupament de programes d’inclusió digital per dones (com s’ha fet a diverses ciutats irlandeses), la publicació de recursos a disposició dels ajuntaments per dissenyar iniciatives d’inclusió digital (com s'ha fet a la regió de Flandes), l'establiment de la gratuïtat dels transports públic (com s'ha fet a Tallinn), la inversió en la capacitació digital dels treballadors/es públics, o la creació de xarxes d'intercanvi d'innovacions i bones pràctiques entre ajuntaments.