ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles i ODS número 13: Acció climàtica

En entorns urbans, la qualitat i multifuncionalitat dels barris és un factor clau per garantir el benestar de la ciutadania i reduir l'empremta ecològica del municipi. Un objectiu que, tal com exposa aquesta guia, va molt més enllà de la dimensió urbanística... Passa també per tenir barris compactes, connectats, inclusius, dinàmics, segurs i resilients


01/03/2024

Per tant, transformar els barris requereix adoptar una perspectiva multidimensional i cooperativa que permeti avançar en objectius tan variats com són:

- La transformació de carrers per a vianants.

- La multifuncionalitat dels barris.

- La densificació eficient.

- La preservació i integració de les infraestructures blaves i verdes.

- L'oferta de sistemes de transport multimodal.

- El disseny de carrers adaptat a totes les necessitats i usos.

- La diversificació dels tipus d'habitatges.

- Uns espais públics i uns carrers segurs.

- Un clima acollidor.

- Un ambient dinàmic i actiu amb una rica oferta d'activitats públiques.

És evident que molts d’aquests àmbits d’actuació tenen clares sinergies amb altres reptes als que s’enfronten els governs locals (com la implantació del model de ciutat de 15 minuts, la millora de la cohesió social o l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible). A més, doncs, de millorar la vida de les persones, contribueixen a donar resposta a altres necessitats urbanes, cosa que reforça la importància de prioritzar-les en l’agenda política municipal.